ערכי החברה

במסגרת החזון של SERVICESSAPP החברה מאמינה, מקדמת ומושתתת על הערכים הבאים:

Three people talking in office

כל הזכויות שמורות ©ServicesApp 2020